Sint,wie ben ik ?

Sinterklaas, wie ben ik? is geschreven vanuit het perspectief van autisme binnen het gezin.
Echter, het kind dat het woord voert bestaat niet. Sinterklaas, wie ben ik? toont namelijk de
vele gezichten die autisme kan hebben. In ieder hoofdstuk komt een kind aan het woord dat
zijn/haar problemen verhaalt met betrekking tot Sinterklaas en de spanningen die dat met zich
meebrengt.


Wanneer het boekje gelezen wordt als ware het de zienswijze van één kind, dan zou je Rainman
menen te herkennen.
Maar zo’n kind bestaat niet. Elk kind met autisme is anders. Dat is tegelijkertijd het antwoord op
de vraag Sint, wie ben ik?


Met dit boekje is ernaar gestreefd op een toegankelijke manier uit te leggen hoe een kind met
autisme zomaar het spoor bijster kan raken.
Immers, als je een autistisch kind hebt gaat niets vanzelf en “zomaar” iets vieren – of dat nou
Sinterklaas is of een verjaardag of een gezamenlijk dagje uit - vergt veel meer van een gezin dan
je zou denken.


Niets is namelijk vanzelfsprekend. Dat wil dit boekje vertellen: autisme heeft geen gezicht en aan
het gezicht herken je geen autisme.


J
olanda van der Meijden is getrouwd en woont in Drenthe. Zij is moeder van vier kinderen waarvan
er twee een diagnose hebben binnen het autistische spectrum.
Een deel van dit boekje berust derhalve op de werkelijkheid zoals die zich afspeelt binnen het gezin
ten tijde van de viering van Sinterklaas en andere feesten.

ISBN 97890-8570-335-8

Met dank aan

De UNIT academie

Website: www.unitacademie.nl

En zonder de volgende talentvolle leerlingen die de illustraties hebben verzorgd
was het boekje niet zo uniek geworden


Margriet van der Kolk, Tamara Levicanin, Roger van der Weide, Micha van Dooren,
Rosalie Kramer, Myranne Nieuwenhuis, Malu van de Kerkhof, Karin Welling, Jos
van Ham, Claudia Verhoef, Pim Steinmann, JS, Larissa Wolters

  

 

Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de auteur.
All rights reserved.